Yapı Denetim

Yapı Denetim

YAPI DENETİM NEDİR?

 

Yapı Denetim, 593 sayılı kanun hükmündeki kararname ile başlatılan ve 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Hakkındaki 4708 no'lu kanun ile devam ettirilen; Can ve mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartlara göre düzenlenmiş, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek amacını taşıyan, yapıyı ve yapılaşmayı denetleyen bir sistemdir.

Bu sistem yapının fen ve sanat kurallarına uygun inşaa edilmesini sağlayarak ülkemizdeki çarpık kontrolsüz ,ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek ve insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye genelinde inşa edilen yapıların denetimi bu kanuna tabidir ve inşaa edilen her yapının bir yapı denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

B&St Grubundaki şirketlerden B&St Yapı Denetim A.Ş. Marmara Bölgesinin kurulan ilk Yapı Denetim Şirketidir ve altında imzası bulunan çok sayıda prestijli projede, verdiği hizmet kalitesi, iş ciddiyeti ve problem çözme becerileri sayesinde sektörde kendine önemli bir bilinirlik sağlamıştır.

 

NEDEN YAPI DENETİM?

 

Yeni Yapı Denetim Sistemi, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak için hazırlanmıştır.

 

DENETİMİN KAPSADIĞI ALANLAR.

 

Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde 81 ili kapsamaktadır. Bu iller Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'dır. Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek Yapıların Denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları'nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir.